Polski  Angielski   Niemiecki   
Czym się zajmujemy? 
- Automatyka przemysłowa
- Transport i montaż maszyn
- Robotyka przemysłowa
- Przestawianie maszyn
- Serwis techniczny
 
O nas Jak działamy Zakres działalności Polityka jakości Kontakt Praca

Prześlij nam swoje CV

1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Imiona rodziców
3. Data i miejsce urodzenia
4. Obywatelstwo
5. Miejsce zamieszkania
6. Tel. kontaktowy
7. Wykształcenie
8. Wykształcenie uzupełniające
9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
10. Dodatkowe umiejętności, uprawnienia, zainteresowania
11. Oświadczam, że w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy
12. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym
Seria i nr dowodu
wydanym przez
Lub innym dowodem tożsamości

Twoje dane zostaną wykorzystane jedynie przez naszą firme i nie zostaną przekazane żadnej innej instytucji.
 
ITS Industry Technical Service, Adama Mickiewicza 3, PL 59100 Polkowice, Poland, Mobile: +48 / 606 217 063 - 24H, Tel. +48 / 784 864 725, Mobile: +48 / 698 791 116
© 2012 ITS Industry Technical Service